Kvalitetssäkring för översättning (KS)

Kvalitetssäkring för översättning

FÖR VÅR ÖVERSÄTTNINGSBYRÅ ÄR KVALITETSSÄKRING (QA) EN MYCKET VIKTIG ASPEKT, EFTERSOM DET ÄR EN AV HUVUDINGREDIENSERNA I VÅR FRAMGÅNG.

På översättningsbyråer finns kvalitetsaspekten på grund av de normer som lagts på den verksamheten, och det får aldrig äventyras.

Därför är ett av de första stegen mot en professionell översättning, som vi tar här på NordicTrans, att förstå och analysera dina anspråk, så att dina förväntningar vid leverans möts.

human-translations-only

GENOM ÅREN ANSÅGS ÖVERSÄTTAREN HA EN ETISK OCH JURIDISK SKYLDIGHET GENTEMOT SIN KUND ELLER ARBETSGIVARE.

Med tiden blev det här mycket viktigt för utvecklingen av språkbranschen på en global nivå, och för kunskapen om standarder. Det var så medvetenheten om vikten av kvalitetssäkring av översättningar banade väg för översättningsbranschen och samhället. På NordicTrans anställer vi endast högprofessionella översättare som har klassificeringssystem baserade på QA-resultat, kundfeedback och som klarar vårt test. Alla dessa krav gör hela skillnaden ur kvalitets-synpunkt. För att hjälpa QA på traven har vi också implementerat ett kvalitetshanteringssystem.

always proofread

MED KS-VERKTYG FÖRBÄTTRAS ÖVERSÄTTNINGSKVALITETEN TACK VARE EN MINSKAD MÄNGD MISSTAG. MEN DET ÄR INTE TILLRÄCKLIGT FÖR ATT GARANTERA EN GOD KVALITET!

Arbetet färdigställs fortfarande av våra översättare, eftersom dessa verktyg inte kan upptäcka misstag som uppstår ur en felaktig förståelse av källtexten eller ett olämpligt val av språkbruk. Utvecklingen av språkbranschen på en global nivå, och kunskapen om standarder banade vägen för hur viktig kvalitetssäkringen är för översättningar in i översättningsbranschen och samhället.

VARFÖR ÄR INFÖDDA ÖVERSÄTTARE BÄST? INFÖDDA ÖVERSÄTTARE HAR ETT STÖRRE ORDFÖRRÅD OCH EN BÄTTRE FÖRSTÅELSE AV MÅLSPRÅKET

Och därtill en bättre kunskap om grammatiken. Vi samarbetar med mycket professionella översättare för att förse er med högkvalitativa översättningstjänster till rimliga kostnader. Men det är lika viktigt att ha ett validerings- och verifieringssystem för att undanröja alla tveksamheter kring inkonsekvenser. NordicTrans har utvecklat ett sådant integrerat system för att leverera bästa kvalitet åt våra klienter.

Vårt validerings- och verifieringssystem får hjälp av åtskilliga kvalitetssäkringsverktyg (TQA) för översättning, såsom:

XBench är det viktigaste verktyget vi har introducerat och det är ett integrerat referensverktyg som syftar till att ge en tydlig och strukturerad översikt av terminologin i alla översättningsprojekt. Detta verktyg ger en enhetlig och praktisk översikt av den tvåspråkiga informationen, som kan prioriteras av användaren efter behov. Som en kvalitetssäkringsfunktion kan XBench kontrollera överensstämmelse, numeriska värden och mer.

SDL Trados terminologi- och kvalitetskontroll (kallad Trados).

Dessa KS-verktyg är enormt användbara för att förbättra översättarnas produktivitet när det gäller stora översättningsprojekt. Sådana verktyg bistår i själva verket översättarna genom att kontrollera översättningen mot ordboken, och ser till att rätt termer alltid används i översättningen.

Wordfast kvalitetskontrollfunktion (WF), bäst för kontroll av terminologi och ”oöversättliga” ord. Den erbjuder mycket bra teknisk support för användare.

Den här funktionen varnar översättarna om när potentiella fel dyker upp under arbetets gång, som stavfel, interpunktion, allmän grammatik men även konsekvent användning av termer.

QA Distiller (QAD) erbjuder en stor fördel genom batch-läget.

Just det här verktyget har stöd för över 90 språk och det kan upptäcka vanliga fel som fel nummerformat eller dubbla mellanslag, men är också ett bra verktyg för att hitta utelämnanden mellan källfilen och den faktiska översättningen. Det kan också söka upp inkonsekvenser mellan språken samt formateringsfel.

Kvalitetssäkring är en av NordicTrans viktigaste steg i leveransen av produkten du behöver.

Med TQA-verktyg förbättras kvaliteten av dina översättningar genom minskade misstag. Arbetet slutförs dock av våra översättare eftersom dessa verktyg inte kan upptäcka fel som uppkommer av en inkorrekt förståelse av källtexten eller ett opassande val av språkregister.

Vi samarbetar med mycket professionella översättare för att ge dig översättningstjänster av hög kvalitet, till överkomliga priser. Men det är lika viktigt att ha ett validerings- och verifieringssystem för att avlägsna alla tvivel om avvikelser. NordicTrans utvecklade ett sådant integrerat system för att förse våra kunder med den bästa kvaliteten.

Är du redo? Då börjar vi: