Översättningstjänster för dokument

Då och då träffar vi på personer som behöver få sina dokument översatta från ett annat språk. Det här är något som är högst förståeligt, eftersom företag på sistone verkligen har börjat nå ut i hela världen. Behovet av översättningstjänster för företags- eller juridiska dokument är särskilt uppenbart och viktigt, med tanke på allt ni kan få gjort om ni följer upp det behovet. Det finns några saker ni behöver ha i åtanke när ni söker efter det bästa sättet att använda de översättningstjänster för dokument som vi erbjuder.

översättningstjänster

Professionell dokumentöversättning

NordicTrans erbjuder kvalitetsöversättningar av dokument oavsett typ. Vi har specialiserade lingvister för så gott som alla områden och vi väljer noga lingvist utifrån hans eller hennes erfarenhet av den bransch som dokumentet hör hemma i. Hos oss är det aldrig en medicinsk översättare som arbetar med ett affärsdokument!

Vi tillhandahåller översättningstjänster för dokument inom följande områden:

  Företagsöversättningar

  Tekniska översättningar

  Medicinska översättningar


  Juridiska översättningar

  Certifierade översättningar

  Attesterade översättningar

  Och många fler…

Ha exakt koll på vad ni betalar för

Vi tillbringar mycket tid och lägger mycket arbete på att ge er bästa möjliga resultat, och det är därför vi har regelbundna överläggningar med våra klienter. Vårt koncept är att säkra att då vi erbjuder er våra översättningstjänster för dokument, så kan ni samtidigt förstå de nödvändiga ramarna för den typ av arbete vi utför åt er. Det handlar inte enbart om att ni får de tjänster ni vill ha utförda, utan också om att se till att ni förstår och uppskattar det arbete vi gör.

Det handlar också om att se till att medan vi arbetar tillsammans så vet ni vad ni betalar för. När ni ser på offerten som vi samtalar kring och skickar er för dokumentöversättningarna vi utför åt er, så är det vår förväntning att ni förstår innehållet, och uppskattar varför och vad ni betalar för. Det här sker i en anda av att vara så öppna och rättvisa som möjligt. Erfarenheten säger att det alltid är en god idé att klienten känner till vad den debiteras för, och varför. Det här är också en god hjälp för er att förstå behovet ni har av att använda de tjänster vi erbjuder, och varför vi är bäst på dessa tjänster så här långt.

En sak vi emellertid kan garantera är det faktum att ingenting är för svårt för oss att hantera. När ni väl har gett oss ett uppdrag att utföra så ser vi till att leverera efter vår bästa förmåga.

Översättningstjänster för dokument på nästan vilket språk som helst

Här följer några av våra starka punkter:

  Alla språkkombinationer

  Kvalitetstjänster

  Infödda översättare

  Extra korrekturläsning

  Snabb omsättning

  Rimliga kostnader

  Tillgänglighet dygnet runt

Är du redo? Då börjar vi: