Översättningsprojektets flöde – Översättningsprocess

NordicTrans har tillgång till den senaste och mest passande terminologin som industrirelaterade lexikon. Våra översättare är också försedda med online och lätthanterliga terminologiresurser. Detta hjälper till att förbättra och garantera kvalitet, skära ner redigeringstiden och förbättra effekten av meddelandet från de första stegen av projektet.

När NordicTrans får ett projekt från en kund används:

• Terminologihanteringsverktyg

• Översättningsminnesteknologi

för att framgångsrikt fullfölja projektet.
Dessa möjliggör upprätthållandet av en hög nivå på både kvalitet och överensstämmelse.

Båda teknologierna är webbuppkopplade och integrerade i NordicTrans Globala Valv; ett utvecklat verktyg som tillåter total konsolidering av projektdokument:

• Omedelbar online-tillgänglighet till projektplanering

• Statusrapporter

• Ordlistor och översättningar

How We Work with Translation Project

NORDICTRANS MINNESTEKNOLOGI TILLÅTER ATT TIDIGARE ÖVERSATT MATERIAL KAN ÅTERANVÄNDAS.

Detta sparar kunden tid och pengar.
När NordicTans får ett projekt från en kund, indelas projektflödet i följande steg:

URSPRUNGSTEXTEN ÖVERSÄTTS AV EN AV VÅRA PROFESSIONELLA LINGVISTER. 100%
REDIGERAREN GRANSKAR OCH FÖRBÄTTRAR DEN ÖVERSATTA TEXTEN FÖR ATT FÖRSÄKRA ATT DEN ÄR LIKA LÄSBAR SOM PÅ ORIGINALSPRÅKET. 100%
DÄREFTER STÅR KORREKTURLÄSAREN FÖR EN EXTRA NIVÅ AV KVALITETSKONTROLL. 100%
FÖRE IMPLEMENTERINGEN, GENOMGÅR VARJE PROJEKT STRIKT TEKNISK OCH LINGVISTISK KVALITETSFÖRSÄKRINGSKONTROLL. 100%

Genom att använda avancerade projekthanteringsverktyg kan vi snabba upp processen och därigenom leverera på kortare tid. Vårt översättningsprocess har optimerats för att säkra att varje deadline hålls samtidigt som slutprodukten är av hög kvalitet.

Är du redo? Då börjar vi: