Käännösten Laadunvarmistus

quality-assurance-1.png

KÄÄNNÖSTOIMISTOLLEMME LAADUNVARMISTUS (QA) ON TÄRKEÄ NÄKÖKULMA, KOSKA SE ON YKSI MENESTYKSEMME KULMAKIVISTÄ.

Käännöstoimistoissa laatunäkökulmaa tarkastellaan liiketoimintaan liittyvien standardien kautta. Laadun suhteen ei koskaan pidä tehdä kompromisseja.

Tästä syystä NordicTransilla yksi ensimmäisistä askeleista ammattitaitoista käännöstyötä aloitettaessa on vaatimustesi ymmärtäminen ja analysoiminen, jotta toimitettava tulos täyttää odotuksesi.

human-translations-only

MONIA VUOSIA KÄÄNTÄJÄLLÄ KATSOTTIIN OLEVAN EETTISIÄ JA LAILLISIA VASTUITA ISÄNTÄÄNSÄ TAI TYÖNANTAJAANSA KOHTAAN.

Vuosien mittaan tämä ajattelu oli hyvin tärkeää lingvistiikkateollisuuden kehitykselle maailman mittakaavassa sekä standardien tuntemuksen kehittymiselle. Näin ymmärrys käännösten laadunvarmistuksen tärkeydestä tuli esille teollisuudessa ja yhteiskunnassa.

NordicTransilla käytämme huippuammattilaisia, kokeemme läpäisseitä kääntäjiä, joille on luokittelujärjestelmä perustuen QA-tuloksiin ja asiakkaiden palautteeseen. Kaikki nämä vaatimukset ovat tärkeitä laatunäkökulman kannalta. QA:n parantamiseksi olemme myös toteuttaneet laadunhallintajärjestelmän.

always proofread

LAADUNVARMISTUSTYÖKALUJEN AVULLA PARANNETAAN KÄÄNNÖSTEN LAATUA JA VÄHENNETÄÄN VIRHEITÄ. TÄMÄ EI KUITENKAAN RIITÄ TAKAAMAAN LAATUA!

Kääntäjät hoitavat yhä varsinaisen käännöstyön, sillä työkalut eivät havaitse virheitä, jotka johtuvat lähtötekstin väärinymmärryksestä tai virheellisestä kielenkäyttötavasta. Kielialan kehittyessä maailmanlaajuisesti ja standarditietoisuuden lisääntyessä laadunvarmistuksen merkitys on korostunut käännösalalla ja kääntäjien keskuudessa.

MIKSI ÄIDINKIELISET KÄÄNTÄJÄT OVAT PARHAITA? ÄIDINKIELTÄ PUHUVILLA ON LAAJEMPI SANAVARASTO JA PAREMPI KÄSITYS KOHDEKIELESTÄ

Ei kannata unohtaa myöskään kieliopin parempaa tuntemusta. Teemme yhteistyötä erittäin ammattitaitoisten kääntäjien kanssa, jotta saisit laadukkaita käännöspalveluja edullisesti. Yhtä tärkeää on kuitenkin käyttää varmistus- ja varmennusjärjestelmiä hälventämään epäilykset mahdollisista epäjohdonmukaisuuksista. NordicTrans on kehittänyt integroidun järjestelmän tarjotakseen parasta laatua asiakkailleen.

Validointi- ja verifiointijärjestelmäämme tukevat useat Translation Quality Assurance (TQA) -työkalut, kuten:

XBench, tärkein käyttämämme väline, on integroitu viitetyökalu, joka tarjoaa selkeän ja rakenteisen näkymän minkä tahansa käännösprojektin terminologiaan. Tämä työkalu antaa yhtenäisen ja kätevän näkymän kaksikieliseen tietoon mahdollistaen priorisoinnin asiakkaan vaatimusten mukaisesti. Laadunvarmistusominaisuuksina XBench pystyy tarkistamaan käännöksen yhtenäisyyden, numeeriset arvot ja paljon muuta.

SDL Tradosin Terminology verifier ja QA Checker -työkalut (lyhyesti Trados).

Laadunvarmistustyökalut ovat suureksi hyödyksi kääntäjien tuottavuuden parantamisessa, kun kyseessä ovat suuret käännösprojektit. Työkalut toimivat kääntäjien apuna käännöksen tarkastamisessa suhteessa sanastoon, ja näin varmistetaan, että käännöksessä käytetään aina oikeita termejä.

Wordfast Quality Check -ominaisuus (WF) paras tarkistettaessa terminologiaa ja “kääntymättömiä”. Se tarjoaa hyvän teknisen tuen käyttäjille.

Tämä ominaisuus varoittaa kääntäjiä, jos työn edetessä ilmenee virheitä, kuten kirjoitus- ja välimerkkivirheitä, yleisiä kielioppivirheitä tai epäjohdonmukaisuuksia käytetyssä terminologiassa.

QA Distiller (QAD) -sovelluksen suuri etu on sen eräajotila.

Tämä erityinen työkalu tukee yli 90 kieltä, ja se voi havaita yleisiä virheitä, joita ovat esimerkiksi virheelliset numeromuodot ja kaksoisvälilyönnit. Se on myös erinomainen työkalu havaitsemaan, jos käännöksestä puuttuu osia lähtötekstistä. Se voi myös tarkistaa kielten väliset epäjohdonmukaisuudet sekä muotoiluvirheet.

Käännösten laadunvarmistus on yksi NordicTransin tärkeimmistä vaiheista tarvitsemasi lopputuloksen toimittamisessa.

TQA-välineiden avulla käännöstemme laatu paranee virheiden määrän pienentyessä. Työn suorittavat kuitenkin kääntäjämme, koska työvälineet eivät voi havaita virheitä, jotka aiheutuvat lähdetekstin väärästä ymmärtämisestä tai virheellisestä tyylin valinnasta.

Työskentelemme yhdessä huippuammattilaiskääntäjien kanssa tarjotaksemme sinulle huippulaadukkaita käännöspalveluja edulliseen hintaan. Mutta on myös yhtä tärkeää käyttää validointi- ja verifiointijärjestelmää poistamaan virhe-epäilyt. NordicTrans on kehittänyt tähän integroidun järjestelmän, jotta voimme tarjota parasta laatua asiakkaillemme.

Oletko valmis? Aloitetaan: