Kvalitetssikring av Oversettelsene (QA)

quality-assurance-1.png

KVALITETSSIKRING ER ET SVÆRT VIKTIG ASPEKT FOR VÅRT OVERSETTELSESBYRÅ. DET ER EN AV DE VIKTIGSTE FAKTORENE FOR VÅR SUKSESS.

På grunn av de standardene oversettelsesbyråene er pålagt å følge i sin virksomhet, finnes kvalitetssikkerhet som aldri skal settes på spill.

Det er årsaken til at et av de første stegene vi her på NordicTrans gjør på veien mote en profesjonell oversettelse, er å forstå og analysere deres behov, slik at vi oppfyller deres forventninger ved levering.

human-translations-only

OPP GJENNOM ÅRENE HAR DET BLITT ANTATT AT OVERSETTEREN HAR EN ETISK OG JURIDISK FORPLIKTELSE OVERFOR SINE KUNDER OG ARBEIDSGIVER.

Over tid har denne tankegangen vært svært viktig i forbindelse med utviklingen av språkbransjen i et globalt aspekt, samt kunnskap om gjeldende standarder. Det er slik viktigheten av kvalitetssikring av oversettelser har gjort seg gjeldende i oversettelsesindustrien og samfunnet.

NordicTrans ansetter bare svært profesjonelle oversettere, som har ratingsystemer basert på resultater fra kvalitetssikring, tilbakemeldinger fra kunder og som består vår test. Alle disse kravene utgjør en stor forskjell fra et kvalitetssynspunkt. Vi har også implementert et kvalitetsstyringsystem som en del av kvalitetssikringen.

always proofread

MED TQA VERKTØY, BLIR KVALITETEN PÅ OVERSETTELSEN FORBEDRET VED Å REDUSERE FEIL. MEN DET ER IKKE NOK TIL Å GARANTERE KVALITET!

Arbeidet er fremdeles fullført av våre oversettere, fordi disse verktøyene ikke kan oppdage feil som skyldes feil forståelse av kildeteksten eller upassende valg av språkregister. På grunn av utviklingen av språkbransjen på en global skala, har kunnskap om standarder gjort betydningen av kvalitetssikring i oversettelse viktig, og har gjort at dette har kommet inn i oversettelsesbransjen og samfunnet.

HVORFOR ER INNFØDTE OVERSETTERE DE BESTE? INNFØDTE SOM HAR DET AKTUELLE SPRÅKET SOM MORSMÅL HAR ET STØRRE ORDFORRÅD, OG EN BEDRE FORSTÅELSE AV MÅLSPRÅKET

Og for ikke å glemme en bedre kunnskap om grammatikk. Vi samarbeider med svært profesjonelle oversettere for å gi deg høy kvalitet på oversettelsestjenestene til rimelige priser. Men det er like viktig å ha et validerings- og verifiseringssystem for å fjerne enhver tvil om avvik. NordicTrans utviklet et slikt integrert system for å gi den beste kvaliteten til våre kunder.

Vårt validerings- og verifikasjonssystem avhjelpes av mange oversettelsesverktøy for kvalitetssikkerhet, slik som:

XBench, som er hovedverktøyet vi har innført, og som er et integrert referanseverktøy, som drar sikte på å gi en tydelig og strukturert oversikt over terminologien i et hvert oversettelsesprosjekt. Dette verktøyet gir en enhetlig og praktisk oversikt over tospråklig informasjon, som brukeren kan prioritere etter behov. Xbench kan blant sine kvalitetssikringsegenskaper sjekke blant annet konsistens, numeriske verdier med mer.

SDL Trados terminologikontroll og kvalitetssikring (referert til som Trados).

Disse QA verktøyene er utrolig nyttige i å forbedre produktiviteten til oversettere når det kommer til store oversettelsesprosjekter. Slike verktøy kan faktisk bistå oversettere ved å sjekke oversettelsen mot en ordliste, og passe på at de riktige begrepene alltid blir brukt i oversettelsen.

Wordfast funksjoner for kvalitetskontroll (WF) er best for å kontrollere terminologi og “uoversettelige ord”. Det gir brukeren svært god teknisk støtte.

Denne funksjonen advarer oversettere når eventuelle feil oppstår under arbeidet som skrivefeil, tegnsetting, generell grammatikk, men også konsistensen av terminologien som brukes.

QA Distiller (QAD) tilbyr en stor fordel ved å ha batch-modus.

Dette spesielle verktøyet støtter over 90 språk, og det kan oppdage vanlige feil som feil tallformater eller doble mellomrom, men det er også et flott verktøy for å se etter utelatelser mellom kildefilen og den faktiske oversettelse. Verktøyet kan også sjekke om uoverensstemmelser mellom språk og formateringsfeil.

Kvalitetssikring er et av NordicTrans viktigste steg på veien mot å levere dere produktet dere trenger.

Bruk av oversettelsesverktøy har forbedret kvaliteten på våre oversettelser ved å redusere antall feil. Arbeidet utføres fortsatt av våre oversettere, fordi disse verktøyene ikke kan oppdage feil, som oppstår, som følge av feil forståelse av kildeteksten eller feil ordvalg i språkregisteret.

Vi samarbeider med profesjonelle oversettere for å gi dere oversettelsestjenester av høy kvalitet til rimelige priser. Det er imidlertid like viktig å ha et kvalitetssikringssystem for å fjerne enhver tvil vedrørende avvik. NordicTrans har utviklet et slikt integrert system for å kunne levere den beste kvaliteten til våre kunder.

Er du klar? La oss komme i gang: