Käännösprojektin kulku – käännösprosessi

NordicTransilla on käytössään uusin ja tarkoituksenmukaisin terminologia, kuten alakohtaiset leksikot. Kääntäjillä on myös käytössään helppokäyttöiset online-terminologiavarannot. Tämä auttaa parantamaan ja takaamaan laadun, lyhentää editointiaikaa ja parantaa viestin tehokkuutta, projektin ensimmäisistä vaiheista lähtien.

Kun NordicTrans saa asiakkaalta projektin, se käyttää:

• Termistönhallintatyökaluja

• Käännösmuistiteknologiaa

toteuttaakseen projektin menestyksekkäästi.
Nämä mahdollistavat sekä korkean laadun että johdonmukaisuuden säilyttämisen.

Molemmat teknologiat ovat webpohjaisia, ja ne on sisällytetty NordicTransin Global Vaultiin; kehitettyyn työkaluun, joka mahdollistaa projektin dokumenttien kokonaisvaltaisen yhdistämisen:

• Välittömän online-pääsyn projektin aikatauluihin

• Tilanneraportit

• Sanastot ja käännökset

Käännösprojektin kulku

NORDICTRANSIN MUISTITEKNOLOGIA MAHDOLLISTAA AIEMMIN KÄÄNNETYN MATERIAALIN HYÖDYNTÄMISEN.

Se säästää asiakkaan aikaa ja rahaa. Kun NordicTrans saa asiakkaalta projektin, projekti etenee seuraavasti:

AMMATTILAISLINGVISTIMME KÄÄNTÄÄ LÄHTÖTEKSTIN. 100%
EDITOIJA TARKISTAA JA HIOO KÄÄNNETYN TEKSTIN TARKOITUKSENAAN VARMISTAA, ETTÄ SE ON LUETTAVISSA YHTÄ LAILLA KUIN ALKUPERÄINENKIN TEKSTI. 100%
OIKOLUKIJA TUO VIELÄ YHDEN LISÄTASON LAATUKONTROLLIIN. 100%
ENNEN JAKELUA JOKAINEN PROJEKTI KÄY LÄPI TIUKAN TEKNISEN JA LINGVISTISEN LAADUNVARMISTUSTESTIN. 100%

NordicTransin DTP-henkilökunta on täysin pätevää hoitamaan suuriakin kokonaisuuksia. Ota rohkeasti yhteyttä NordicTransiin tiedustellaksesi saatavilla olevista eri pakettivaihtoehdoista.

Käännösprojektin kulku

Edistyneiden projektinhallintatyökalujen avulla voimme nopeuttaa prosessia ja antaa töille lyhyet määräajat. Käännösprojektimme kulku on optimoitu sen varmistamiseksi, että aikarajat pidetään ja lopputuote on laadukas.

Oletko valmis? Aloitetaan: