Oversettelsesprosjektflyt – Oversettelsesprosess

NordicTrans har tilgang til den mest aktuelle og tilpassede terminologien, som f. eks industrirelaterte leksika. Oversetterne er også utstyrt med online og brukervennlige terminologihjelpemidler. Dette bidrar til å forbedre og garantere kvalitet, reduserer redigeringstid og forbedre effektiviteten i budskapet, fra de første fasene av prosjektet.

Når NordicTrans mottar et prosjekt fra en klient vi bruker:

• Terminologiverktøy

• Minneteknologi for oversettelse

for å kunne gjennomføre prosjektet på den beste måten.
Dette ivaretar både et høyt kvalitetsnivå og et høyt nivå av konsekvens.

Begge teknologiene er webbaserte og inkorporert i NordicTrans’s Global Vault, et utviklet verktøy som tillater full konsolidering av prosjektdokumenter:

• Øyeblikkelig online tilgang til prosjektplaner

• Statusrapporter

• Ordbøker og oversettelse

How We Work with Translation Project

NORDICTRANS MINNETEKNOLOGI MULIGGJØR INNFLYTELSE FRA TIDLIGERE OVERSATT MATERIALE.

Dette sparer tid og penger for klienten.
Så snart NordicTrans mottar et prosjekt fra en klient, deles prosjektet inn i følgende trinn:

KILDETEKSTEN BLIR OVERSATT AV EN AV VÅRE PROFESJONELLE OVERSETTERE. 100%
REDAKTØREN VURDERER OG BEHANDLER DEN OVERSATTE TEKSTEN FOR Å SIKRE AT DEN ER LESBAR SOM I ORIGINALTEKSTEN. 100%
DERETTER VIL KORREKTURLESEREN SØRGE FOR EN YTTERLIGERE KVALITETSKONTROLL. 100%
FØR LEVERING VILL ALLE PROSJEKTER GJENNOMGÅ ER STRENG TEKNISK OG SPRÅKLIG KVALITETSTEST. 100%

NordicTrans’s Desktop Publishing personale har full kompetanse i større pakker. Ikke nøl med å kontakte NordicTrans om de ulike pakkeløsningene som er tilgjengelige.

Ved å bruke avanserte prosjektstyringsverktøy, er vi i stand til å framskynde prosessen, og derfor gi korte tidsfrister. Vår oversettelsesprosess har blitt optimalisert for å sikre tidsfrister blir holdt mens sluttproduktet er av høy kvalitet.

Er du klar? Lad os komme i gang: