Oversettelsesprosjektflyt – Oversettelsesprosess

NordicTrans har tilgang til den mest aktuelle og tilpassede terminologien, som f. eks industrirelaterte leksika. Oversetterne er også utstyrt med online og brukervennlige terminologihjelpemidler. Dette bidrar til å forbedre og garantere kvalitet, reduserer redigeringstid og forbedre effektiviteten i budskapet, fra de første fasene av prosjektet.

Når NordicTrans mottar et prosjekt fra en klient vi bruker:

• Terminologiverktøy

• Minneteknologi for oversettelse

for å kunne gjennomføre prosjektet på den beste måten.
Dette ivaretar både et høyt kvalitetsnivå og et høyt nivå av konsekvens.

Begge teknologiene er webbaserte og inkorporert i NordicTrans’s Global Vault, et utviklet verktøy som tillater full konsolidering av prosjektdokumenter:

• Øyeblikkelig online tilgang til prosjektplaner

• Statusrapporter

• Ordbøker og oversettelse

NORDICTRANS MINNETEKNOLOGI MULIGGJØR INNFLYTELSE FRA TIDLIGERE OVERSATT MATERIALE.

Dette sparer tid og penger for klienten.
Så snart NordicTrans mottar et prosjekt fra en klient, deles prosjektet inn i følgende trinn:

KILDETEKSTEN BLIR OVERSATT AV EN AV VÅRE PROFESJONELLE OVERSETTERE. 100%
REDAKTØREN VURDERER OG BEHANDLER DEN OVERSATTE TEKSTEN FOR Å SIKRE AT DEN ER LESBAR SOM I ORIGINALTEKSTEN. 100%
DERETTER VIL KORREKTURLESEREN SØRGE FOR EN YTTERLIGERE KVALITETSKONTROLL. 100%
FØR LEVERING VILL ALLE PROSJEKTER GJENNOMGÅ ER STRENG TEKNISK OG SPRÅKLIG KVALITETSTEST. 100%

NordicTrans’s Desktop Publishing personale har full kompetanse i større pakker. Ikke nøl med å kontakte NordicTrans om de ulike pakkeløsningene som er tilgjengelige.

Ved å bruke avanserte prosjektstyringsverktøy, er vi i stand til å framskynde prosessen, og derfor gi korte tidsfrister. Vår oversettelsesprosess har blitt optimalisert for å sikre tidsfrister blir holdt mens sluttproduktet er av høy kvalitet.

Er du klar? La oss komme i gang: